VSIA "Piejūras slimnīca" / Iepirkumi
VSIA "Piejūras slimnīca"

 


 

IEPIRKUMI

 

Paziņojumi

 


Publikācijas datums un iepirkuma Nr.

Publikācijas veids

Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, summa

Pasūtītājs

Datums

 

 

 

 

 

 

 

 

10/12/2013
PS 2013/17/KPFI

Sludinājums

Energoefektivitātes pasākumu nodrošināšana ēkās Jūrmalas ielā 2, Liepājā, kadastra Nr. 17000400213017, Nr. 17000400213018  (45215100-8 )

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejupielādēšanai skatīt šeit  /Word fails/

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 13.12.2013 - elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit

DARBA APJOMI (7.pielikums) - elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401


Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 (prim). pantu

Iesniegšanas termiņš:
27/12/2013

27/11/2013
PS 2013/16/KPFI

Sludinājums

Energoefektivitātes pasākumu nodrošināšana ēkās Jūrmalas ielā 2, Liepājā, kadastra Nr. 17000400213017, Nr. 17000400213018

Statuss: Pārtraukts

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejupielādēšanai skatīt šeit /Word fails/

DARBA APJOMI (7. Pielikums) - elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit /Excel fails/

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA - elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit  /PDF fails/

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401


Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 (prim). pantu

Iesniegšanas termiņš:
09/12/2013

22/10/2013
PS 2013/15

Sludinājums

Iebūvējamo mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana  (39100000-3) 

Statuss: Pārtraukts

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejupielādēšanai skatīt šeit  /Word fails/ 

Tehniskā specifikācija ar attēliem (skicēm) (5. pielikums) - elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit...

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401


Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 (prim). pantu

Iesniegšanas termiņš:
04/11/2013

18/09/2013
PS 2013/13

Sludinājums

Jumta vienkāršotā renovācija ēkai kadastra Nr. 17000400213014 ( 45261000-4) 

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejupielādēšanai skatīt šeit /Word fails/

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 20.09.2013 - elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit /Word fails/

DARBA APJOMI (5. Pielikums) - elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit /Excel fails/ 

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA - elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit  /PDF fails/

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401


Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 (prim). pantu

Iesniegšanas termiņš:
30/09/2013

03/09/2013
PS 2013/12

Sludinājums

Gatavo mēbeļu piegāde ( 39100000-3 ) 

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejupielādēšanai skatīt šeit /Word fails/ 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (5. Pielikums) - elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401


Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 (prim). pantu

Iesniegšanas termiņš:
16/09/2013

30/07/2013 PS 2013/11/ERAF

Sludinājums

Būvdarbi saskaņā ar izmaiņu aktiem slimnīcas ēku un savienojošā koridora renovācija Jūrmalas ielā 2, Liepājā (kadastra Nr. 17000400213010)  projektā „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” Psihiatriskajā klīnikā, paaugstinot veselības pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti (Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11IPIA/VEC/005)” ( 45215100-8 )

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejupielādēšanai skatīt šeit /Word fails/

 

 

DARBU APJOMI UN IZMAIŅU AKTI (6. pielikums) elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit...

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 09.08.2013 skatīt šeit /Word fails/

 

 

 

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401


Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 (prim). pantu

Iesniegšanas termiņš:
12/08/2013

11/07/2013
PS 2013/10

Sludinājums

Datortīklu sistēmu modernizēšanas tehnoloģiju iegāde (48000000-8)

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejupielādēšanai skatīt šeit /Word fails/

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)


Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 (prim). pantu

Iesniegšanas termiņš:
22/07/2013

27/06/2013
PS 2013/09

Sludinājums

Reaģentu un palīgpiederumu iegāde (33694000-1)

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejupielādēšanai skatīt šeit /Word fails/

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)


Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 (prim). pantu

Iesniegšanas termiņš:
08/07/2013

12/06/2013
PS 2013/08

 

 

Sludinājums

 Sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi (90511000-2)

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejupielādēšanai skatīt šeit... /Word fails/

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)


Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 (prim). pantu

Iesniegšanas termiņš:
26/06/2013

10/05/2013
PS 2013/07
 

Sludinājums

Medicīnas ierīču iegāde (33100000-1)

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejupielādēšanai skatīt šeit... /Word fails/

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 23.05.2013 skatīt šeit /Word fails/

VSIA „PIEJŪRAS SLIMNĪCA” (40003343729)

Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401

Atklāts konkurss

Iesniegšanas termiņš:
14/06/2013

27/03/2013
PS 2013/5
 

 Sludinājums

 Degvielas iegāde (09134200-9, 09132000-3)

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit... /Word fails/

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729

Iesniegšanas termiņš:
10/04/2013

07/03/2013
PS 2013/03/ERAF

Sludinājums

„Būvdarbi saskaņā ar izmaiņu projektu SLIMNĪCAS ĒKU UN SAVIENOJOŠĀ KORIDORA RENOVĀCIJA (17000400213010, 17000400213011, 17000400213030, 17000400213015) Jūrmalas ielā 2, Liepājā (kadastra Nr. 17000400213011) projektā „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” Psihiatriskajā klīnikā, paaugstinot veselības pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti (Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11IPIA/VEC/005)”” (45000000-7)

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai  skatīt šeit... /Word fails/

Darba apjomu elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai /Exel fails/

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Iesniegšanas termiņš:
18/03/2013

05/02/2013
PS 2013/02

 

Sludinājums

Daļēja noliktavas - gaiteņa rekonstrukcija kadastra Nr. 17000400213015 un elektroģeneratoru ēkas nojaukšana kadastra Nr. 17000400213028

(45210000-2, 45110000-1)
Prognozētā līgumcena: 72 000,00

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit Word fails

DARBU APJOMI (8. pielikums) elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit

TEHNISKAIS PROJEKTS (9. Pielikums) elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)


Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 (prim). pantu

Iesniegšanas termiņš:
18/02/2013

21/01/2013
PS 2013/01

 Sludinājums

DATORTOMOGRĀFA PIEGĀDE AR IESKAITU UN TEHNISKĀS APKOPES VEIKŠANA GARANTIJAS LAIKĀ

(33100000-1, 50420000-5)
Prognozētā līgumcena: 150 000,00

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit  Word fails

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 07.03.2013 SKATĪT ŠEIT... /Word fails/

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 15.03.2013 SKATĪT ŠEIT... /Word fails/

VSIA „PIEJŪRAS SLIMNĪCA”reģ.
Nr.40003343729

Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401

Atklāts konkurss

Iesniegšanas termiņš:
10/04/2013

28/12/2012
PS 2012/13

 Sludinājums

 "Medikamentu piegāde 2013. gadā" (33600000-6)

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai

 skatīt šeit... /Word fails/

Jautājumi un atbildes 23.01.2013 skatīt šeit... /Word fails/

 

VSIA „PIEJŪRAS SLIMNĪCA”reģ.
Nr.40003343729

Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401

Atklāts konkurss

Iesniegšanas termiņš:
04/02/2013

17/12/2012
PS 2012/12

 Sludinājums

 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta 7. daļu (2. pielikuma „B” daļas pakalpojums)

Pacientu ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

CPV  55500000-5 ( 17. kategorija)

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota  lejuplādēšanai skatīt šeit:  Word fails/

VSIA „PIEJŪRAS SLIMNĪCA”reģ.
Nr.40003343729

Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401

Iesniegšanas termiņš:
09/01/2013

27/11/2012
PS 2012/11

Sludinājums

Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana (98310000-9)

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit... /Word fails/

VSIA „PIEJŪRAS SLIMNĪCA”reģ.
Nr.40003343729

Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401

Iesniegšanas termiņš:
04/01/2013

16/11/2012
PS 2012/10/ERAF

Sludinājums

 

Jumta seguma nomaiņa ēkām kadastra Nr. 17000400213030, Nr. 17000400213009, 17000400213015 projektā „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” Psihiatriskajā klīnikā, paaugstinot veselības pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti (Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11IPIA/VEC/005)

(45261000-4)

Paredzamā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa 33057,87 LVL

NOLIKUMS

DARBA APJOMI (7.Pielikums) :  

 1. kārta     2.kārta

Jumta plāns

Tunelis

VSIA „PIEJŪRAS SLIMNĪCA”reģ.
Nr.40003343729

Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401

Iesniegšanas termiņš:
29/11/2012

20/07/2012
PS 2012/9
 

 Sludinājums

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „ Daļēja noliktavas - gaiteņa rekonstrukcija kadastra Nr. 17000400213015 un elektroģeneratoru ēkas nojaukšana kadastra Nr. 17000400213028” (71320000-7)

PLĀNOŠANAS UN ARHITEKTŪRAS UZDEVUMS 8. Pielikums skatīt šeit...

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit... /Word fails/

VSIA „PIEJŪRAS SLIMNĪCA”reģ.
Nr.40003343729

Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401

Iesniegšanas termiņš:
31/07/2012


11/07/2012
PS 2012/8

 Sludinājums

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Ēdināšanas bloka rekonstrukcija ēkā kadastra Nr. 17000400213031”  (71320000-7)

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit... /Word fails/  

VSIA „PIEJŪRAS SLIMNĪCA”reģ.
Nr.40003343729

Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401

Iesniegšanas termiņš:
23/07/2012

08/06/2012
PS 2012/7/ERAF

 Sludinājums

Slimnīcu ēku un savienojošā koridora renovācija projektā „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” Psihiatriskajā klīnikā, paaugstinot veselības pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti  (Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11IPIA/VEC/005)” (45215100-8)
Prognozētā līgumcena: 1 045 998,34

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit...  /Word fails/

Tehniskais projekts (11. Pielikums)  skatīt šeit... 

PAPILDINĀTS (pievienots 04.07.2012) Ieinteresētām personām jautājumi un atbildes - skatīt šeit...  

DARBA APJOMI ar laboto formulu (10.Pielikums) skatīt šeit...

VSIA „PIEJŪRAS SLIMNĪCA”reģ.
Nr.40003343729

Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401

Atklāts konkurss

Iesniegšanas termiņš:
13/07/2012


28/05/2012
PS 2012/6 ERAF

Sludinājums

Slimnīcas ēku un savienojošā koridora renovācijas būvuzraudzība projektā "Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" Psihiatriskajā klīnikā, paaugstinot veselības pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti (Nr.3DP/3.1.5.3.1/11IPIA/VEC/005)"

(71247000-1)  

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit... /Word fails/

 

VSIA „PIEJŪRAS SLIMNĪCA”reģ.
Nr.40003343729

Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401

Iesniegšanas termiņš:
08/06/2012

22/05/2012
PS 2012/5

 Sludinājums

Reaģentu un palīgpiederumu iegāde (33694000-1)

NOLIKUMS elektroniskā versija tiek ievietota lejuplādēšanai skatīt šeit... /Word fails/

VSIA „PIEJŪRAS SLIMNĪCA”reģ.
Nr.40003343729

Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401

Iesniegšanas termiņš:
04/06/2012


Rezultātu paziņojumi

06.01.2014

1. Ziņojums par iepirkumu "Energoefektivitātes pasākumu nodrošināšana ēkās Jūrmalas ielā 2, Liepājā, kadastra Nr. 17000400213017, Nr. 17000400213018", identifikācijas Nr. PS 2013/17/KPFI;
skatīt šeit ...

2. Līgums ar UPTK (noslēgts saskaņā ar iepirkuma Nr. PS 2013/17/KPFI rezultātiem)
skatīt šeit ...


06.01.2014

1.  Ziņojums par iepirkumu "Juridiskās palīdzības sniegšanas pakalpojumi"
skatīt šeit ...

2. Līgums ar G.Gulbi (noslēgts saskaņā ar iepirkuma Nr. PS 2014/01 rezultātiem)
skatīt šeit ...


06.12.2013
Ar šo Valsts SIA “Piejūras slimnīca” iepirkuma komisija informē, ka 2013. gada 06. decembrī  ir pieņemts lēmums:

1. Pārtraukt iepirkuma procedūru „Energoefektivitātes pasākumu nodrošināšana ēkās Jūrmalas ielā 2, Liepājā, kadastra Nr. 17000400213017, Nr. 17000400213018’’,  identifikācijas Nr. PS 2013/ 16/KPFI, sakarā ar  būtisku izmaiņu nepieciešamību iepirkuma dokumentos.


05.11.2013
Ar šo Valsts SIA “Piejūras slimnīca” iepirkuma komisija informē, ka 2013. gada 04. novembrī ir pieņemts lēmums:

1.    Sarunu procedūrā „Gatavo mēbeļu piegāde”,  identifikācijas Nr. PS 2013/14, pārtraukt  iepirkuma daļu Nr. 3  rindu soli.

2. Atzīt par uzvarētāju sarunu procedūrā „Gatavo mēbeļu piegāde”,  identifikācijas Nr. PS 2013/14, un līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam SIA STANDARD LATVIA, Nr. 40003402399, Kr. Barona iela 130/7, Rīga, LV-1012, kas iesniedza piedāvājumu iepirkuma daļā Nr. 1 krēsli par līgumsummu  11 483,47 LVL, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, iepirkuma daļā Nr. 2  rindu krēsli par līgumsummu  3 274,39 LVL, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3. Saskaņā ar 81. panta septīto daļu informēt triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendento. Triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniegt vai nosūtīt pretendentam lēmumu. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā  internetā www.iub.gov.lv, kā arī ievietot internetā VSIA „Piejūras slimnīca” mājaslapā www.piejurasslimnica.lv sadaļā Iepirkumi nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju.


05.11.2013
Ar šo Valsts SIA “Piejūras slimnīca” iepirkuma komisija informē, ka 2013. gada 04. novembrī ir pieņemts lēmums:

1. Izbeigt bez rezultāta iepirkumu „Iebūvējamo mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. PS 2013/ 15, pamatojoties uz to, ka nav saņemts neviens piedāvājums.


10.10.2013.
Ar šo Valsts SIA “Piejūras slimnīca” iepirkuma komisija informē, ka 2013. gada 08. oktobrī ir pieņemts lēmums:

1. Atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Jumta vienkāršotā renovācija ēkai kadastra Nr. 17000400213014”, identifikācijas Nr. PS 2013/ 13, un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA firmai  „UPTK”,  Nr. 42103006052, adrese: Ezermalas iela 3a, Liepāja, LV-3401, kas iesniedza piedāvājumu par kopējo līgumcenu 27 474,34 lati bez PVN, par kopējo līgumcenu 33 243,95 lati  ieskaitot 21% pievienotās vērtības nodokli.

2. Saskaņā ar 81. panta septīto daļu informēt triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu. Triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniegt vai nosūtīt pretendentam lēmumu. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā  internetā www.iub.gov.lv, kā arī ievietot internetā VSIA „Piejūras slimnīca” mājaslapā www.piejurasslimnica.lv sadaļā Iepirkumi nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju.


03.10.2013.
Ar šo Valsts SIA “Piejūras slimnīca” iepirkuma komisija informē, ka 2013. gada 30. septembrī ir pieņemts lēmums:

      1. Līguma slēgšanas tiesības  piešķirt pretendentiem:

   1.1. SIA  „Ritmeks”, Nr. 40103398973, iepirkuma daļa Nr. 1 SKAPJI par līgumsummu   2870,00 LVL, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

    1.2.UAB „MEMFIS”, Nr. 300048012, iepirkuma daļa Nr. 2  GALDI par līgumsummu  3525,00 LVL, neskaitot pievienotās vērtības nodokli; iepirkuma daļa Nr. 6 DĪVĀNI  par līgumsummu  2816,00 LVL, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

2. Saskaņā ar 81. panta septīto daļu informēt triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pretendentus SIA  „Ritmeks”, Nr. 40103398973,  UAB „MEMFIS”,  Nr. 300048012, par iepirkumā izraudzītajiem pretendentiem. Triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniegt vai nosūtīt pretendentam lēmumu. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā  internetā www.iub.gov.lv, kā arī ievietot internetā VSIA „Piejūras slimnīca” mājaslapā www.piejurasslimnica.lv sadaļā Iepirkumi nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju.

3. Pamatojoties uz to, ka iepirkumā „Gatavo mēbeļu piegāde”,  identifikācijas Nr. PS 2013/12,  nav  saņemts neviens piedāvājums, izbeigt bez rezultāta iepirkuma daļu Nr. 3  - krēsli, iepirkuma daļu Nr. 4  - rindu krēsli, iepirkuma daļu Nr. 5  - rindu soli.


16.08.2013.
Ar šo Valsts SIA “Piejūras slimnīca” iepirkuma komisija informē, ka 2013. gada 13. augustā ir pieņemts lēmums:

  1. Atzīt par uzvarētāju iepirkumā „Būvdarbi saskaņā ar izmaiņu aktiem slimnīcas ēku un savienojošā koridora renovācija Jūrmalas ielā 2, Liepājā (kadastra Nr. 17000400213010)  projektā „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” Psihiatriskajā klīnikā, paaugstinot veselības un  izmaksu efektivitāti pakalpojumu kvalitāti (Nr.3DP/3.1.5.3.1/11IPIA/VEC/005)””, identifikācijas Nr.PS2013/11/ ERAF, un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA firmai  „UPTK”,  Nr. 42103006052 , adrese: Ezermalas iela 3a, Liepāja, LV-3401, kas iesniedza piedāvājumu par kopējo līgumcenu 39 101,90 lati bez PVN, par kopējo līgumcenu 47 313,30 lati  ieskaitot 21% pievienotās vērtības nodokli.

2. Saskaņā ar 81. panta septīto daļu informēt triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas SIA firma  „UPTK”,  Nr. 42103006052 par iepirkumā izraudzīto pretendentu. Triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniegt vai nosūtīt pretendentam lēmumu. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā  internetā www.iub.gov.lv, kā arī ievietot internetā VSIA „Piejūras slimnīca” mājaslapā www.piejurasslimnica.lv sadaļā Iepirkumi nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju.

 


26.07.2013.
Ar šo Valsts SIA “Piejūras slimnīca” iepirkuma komisija informē, ka 2013. gada 26. jūlijā ir pieņemts lēmums:

1. Atzīt par uzvarētāju iepirkumā „Datortīklu sistēmu modernizēšanas tehnoloģiju iegāde”, identifikācijas Nr. PS 2013/ 10, unpiešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “LIEPĀJAS SKAITĻOŠANAS CENTRS 1”,  Nr. 42103017713,  Lielā iela 7, Liepāja, LV- 3401, kas iesniedza piedāvājumu par kopējo līgumcenu 1 687,00 lati bez PVN, par kopējo līgumcenu 2 041,27 lati  ieskaitot 21% pievienotās vērtības nodokli.

2. Saskaņā ar 81. panta septīto daļu informēt triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas  SIA “LIEPĀJAS SKAITĻOŠANAS CENTRS 1”, Nr. 42103017713 par iepirkumā izraudzīto pretendentu. Triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniegt vai nosūtīt pretendentam lēmumu. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā  internetā www.iub.gov.lv, kā arī ievietot internetā VSIA „Piejūras slimnīca” mājaslapā www.piejurasslimnica.lv sadaļā Iepirkumi nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju.

 

 

17.07.2013.

 

Ar šo Valsts SIA “Piejūras slimnīca” iepirkuma komisija informē, ka 2013. gada 17. jūlijā ir pieņemts lēmums:

 

1. Atzīt par uzvarētāju iepirkumā „Reaģentu un palīgpiederumu iegāde”,  identifikācijas Nr. PS 2013/  09, un piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

N.p.k.

Pretendenti

Piedāvājuma cena bez PVN (LVL)

Kopējā piedāvājuma cena ieskaitot 12% PVN vai 21% PVN (LVL)

1.

SIA Labochema Latvija, ( 40003925979)

Juridiskā: Dzērbenes iela 27,  Rīga, LV-1006

 

7. daļa

1 791,00

8. daļa

88,80

 

2 167,11

 

107,45

2.

SIA Medilink, (40003996045)

Juridiskā:Biķernieku iela 121, Rīga, LV-1021

9. daļa

1 735,00

 

1 943,20

3.

SIA DIAMEDICA, (40003469042)

A.Deglava, Rīga, LV-1035

 

1. daļa

3 566, 63

3. daļa

4 378,00

5. daļa

1 700,00

6. daļa

470,00

10. daļa

137,04

 

3 994,62

 

4 903.36

 

1 904,00

 

526,40

 

153,48

4.

Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle, (40103246186),

Biroju iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, Latvija, LV-2167

2. daļa

4 780,00

4. daļa

1 112,40

 

5 353,60

 

1        245,89

 

2. Saskaņā ar 81. panta septīto daļu informēt triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas  SIA Labochema Latvija, (40003925979), SIA Medilink (40003996045), SIA DIAMEDICA, (40003469042), Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle (40103246186) par iepirkumā izraudzītajiem pretendentiem. Triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniegt vai nosūtīt pretendentam lēmumu. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā  internetā www.iub.gov.lv, kā arī ievietot internetā VSIA „Piejūras slimnīca” mājaslapā www.piejurasslimnica.lv sadaļā Iepirkumi nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju.

 

 

 

03.07.2013.

Ar šo Valsts SIA “Piejūras slimnīca” iepirkuma komisija informē, ka 2013. gada 01. jūlijā  ir pieņemts lēmums:

1. Atzīt par uzvarētāju iepirkumā „Sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi”, identifikācijas Nr. PS 2013/ 08, un piešķirt līguma slēgšanas tiesības (termiņš 24 mēnešiSIA „Eko Kurzeme”, Nr. 42103030389, Ezermalas iela 11, Liepāja, LV-3401, kas iesniedza piedāvājumu par kopējo līgumcenu 3 823,82 lati, bez PVN, par kopējo līgumcenu 4 626,82 lati  ieskaitot 21% pievienotās vērtības nodokli.

2.Saskaņā ar 81. panta 7. daļu informēt triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas SIA „L&T”, SIA „Eko Kurzeme” par iepirkumā izraudzīto pretendentu. Triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniegt vai nosūtīt pretendentam lēmumu. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā  internetā www.iub.gov.lv, kā arī ievietot internetā VSIA „Piejūras slimnīca” mājaslapā www.piejurasslimnica.lv sadaļā Iepirkumi nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju.

 

 

 

22.05.2013.

 

Ar šo Valsts SIA “Piejūras slimnīca” iepirkuma komisija informē, ka 2013. gada 17. maijā ir pieņemts lēmums:

  1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkumā, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu, sarunu procedūrā „Degvielas iegāde”, identifikācijas Nr. PS 2013/ 06, SIA “Statoil Fuel & Retail Latvia”, reģ. Nr. 40003064094 , adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, kas iesniedza piedāvājumu par kopējo cenu LVL 12 706,60, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, par kopējo cenu ieskaitot 21 % pievienotās vērtības nodokli LVL 15 374,99.
  2. Nosūtīt informāciju par pieņemto lēmumu pretendentam un ievietot VSIA „Piejūras slimnīca’’ mājas lapā www.piejurasslimnica.lv sadaļā ‘’Iepirkumi’’ paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem.

 

 17.04.2013.

 

Valsts SIA “Piejūras slimnīca” iepirkumu komisija informē, ka 2013. gada 10.aprīlī ir pieņemts lēmums – izbeigt bez rezultāta izsludināto iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu ‘’Degvielas iegāde,’’ identifikācijas Nr. PS 2013/ 05. Lēmuma pamatojums – nav iesniegts neviens piedāvājums.

 

 26.03.2013.

 

Ar šo Valsts SIA “Piejūras slimnīca” iepirkumu komisija informē, ka 2013. gada 21. martā ir pieņemts lēmums:

1. Atzīt par uzvarētāju iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu „Būvdarbi saskaņā ar izmaiņu projektu SLIMNĪCAS ĒKU UN SAVIENOJOŠĀ KORIDORA RENOVĀCIJA (17000400213010, 17000400213011, 17000400213030, 17000400213015) Jūrmalas ielā 2, Liepājā (kadastra Nr. 17000400213011)  projektā „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” Psihiatriskajā klīnikā, paaugstinot veselības pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti (Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11IPIA/VEC/005),”” identifikācijas Nr. PS 2013/ 03/ERAF, un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA firma „UPTK”, reģistrācijas Nr. 42103006052, adrese Ezermalas iela 3a, Liepāja, LV-3401, kas iesniedza piedāvājumu par kopējo līgumcenu LVL 42 460.82, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Kopējā līgumcena, ieskaitot 21% pievienotās vērtības nodokli, LVL 51 377.59

2. Saskaņā ar 8 (prim). panta 7. daļu triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniegt vai nosūtīt pretendentam lēmumu, kā arī ievietot internetā VSIA „Piejūras slimnīca” mājaslapā www.piejurasslimnica.lv sadaļā Iepirkumi nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā www.iub.gov.lv.

 

 25.02.2013

Ar šo Valsts SIA “Piejūras slimnīca” iepirkuma komisija informē, ka 2013. gada 25. februārī ir pieņemts lēmums:

1. Atzīt par uzvarētāju iepirkumā „Daļēja noliktavas - gaiteņa rekonstrukcija kadastra Nr. 17000400213015 un elektroģeneratoru ēkas nojaukšana kadastra Nr. 17000400213028”, identifikācijas Nr. PS 2013/02, un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA firmai „UPTK”, reģistrācijas Nr. 42103006052, adrese Ezermalas iela 3a, Liepāja, LV-3401, kas iesniedza piedāvājumu par kopējo līgumcenu 70 063,43 lati, neskaitot PVN, par kopējo līgumcenu 84 776,75 LVL ieskaitot 21% pievienotās vērtības nodokli.

2. Saskaņā ar 8 (prim). panta 7. daļu triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniegt vai nosūtīt pretendentam lēmumu, kā arī ievietot internetā VSIA „Piejūras slimnīca” mājaslapā www.piejurasslimnica.lv sadaļā Iepirkumi nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā www.iub.gov.lv.

 

10.12.2012.Ar šo Valsts SIA “Piejūras slimnīca” iepirkuma komisija informē, ka 2012. gada 10. decembrī ir pieņemts lēmums:

1. Atzīt par uzvarētāju „Jumta seguma nomaiņa ēkām kadastra Nr. 17000400213030, Nr. 17000400213009, 17000400213015 projektā „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” Psihiatriskajā klīnikā, paaugstinot veselības pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti (Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11IPIA/VEC/005)”, identifikācijas Nr. PS 2012/10/ERAF un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA firmai „UPTK”, reģistrācijas Nr. 42103006052, adrese Ezermalas iela 3a, Liepāja, LV-3401, kas iesniedza piedāvājumu par kopējo līgumcenu 35 375,78 lati, neskaitot PVN, par kopējo līgumcenu 42 804,69 LVL ieskaitot 21% pievienotās vērtības nodokli.

2. Saskaņā ar 81. panta 7. daļu triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniegt vai nosūtīt pretendentam lēmumu, kā arī ievietot internetā VSIA „Piejūras slimnīca” mājaslapā www.piejurasslimnica.lv sadaļā Iepirkumi nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā www.iub.gov.lv.

3. Saskaņā ar Likuma 8.1 panta trīspadsmito daļu pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uzskatot, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

 

 


Publikācijas datums un iepirkuma Nr.

Publikācijas veids

Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, summa

Pasūtītājs

Datums

06/01/2014
PS 2013/ 17/KPFI

Rezultāts

”Energoefektivitātes pasākumu nodrošināšana ēkās Jūrmalas ielā 2, Liepājā, kadastra Nr. 17000400213017, Nr. 17000400213018”
”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai  VSIA  ”Piejūras slimnīca” Nr. KPFI-15.2/12””  (45215100-8)

Piegādātājs: SIA firma  „UPTK”,  (42103006052)
[Līgums]

Līgumcena: EUR 159 776.82

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹. pantu

Lēmums pieņemts:
03/01/2014

06/01/2014
PS 2014/01

Rezultāts

"Juridiskās palīdzības sniegšanas pakalpojumi" (79111000-5)

Piegādātājs: zvērināta advokāte Gunta Gulbe  (LV18016711567)
[Līgums]

Līgumcena: EUR 25586.78

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8². pantu

Lēmums pieņemts:
03/01/2014

13/11/2013
PS 2013/ 14

Rezultāts

Gatavo mēbeļu piegāde  (39100000-3)

Piegādātājs: SIA STANDARD LATVIA (40003402399)
Līgums

Līgumcena: 14 757,86 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81. Pantu – sarunu procedūra

Lēmums pieņemts:
04/11/2013

14/10/2013
PS 2013/ 13

Rezultāts

Jumta vienkāršotā renovācija ēkai kadastra Nr. 17000400213014, (45261000-4)

 PiegādātājS:

SIA firma  „UPTK”,  (42103006052) Līgums

 Līgumcena: 27 474,34 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81. pantu

Lēmums pieņemts: 08/10/2013

11/10/2013
PS 2013/ 12

Rezultāts

Gatavo mēbeļu piegāde (39100000-3)

 

 PiegādātājI: 

SIA Ritmeks (40103398973)     Līgums 

UAB "Memfis" ( 300048012)   Līgums

Līgumcena: 9211,00 LVL

 

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81. pantu

Lēmums pieņemts: 30/09/2013

22/08/2013
PS 2013/07

Rezultāts

MEDICĪNAS IERĪČU IEGĀDE  (33100000-1)

PiegādātājI:

UAB SLAUGIVITA  (145440368)

SIA Arbor Medical Korporācija (40003547099)

Līgumcena:  66 861,47 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729

Atklāts konkurss

Lēmums pieņemts: 20/08/2013

16/08/2013
PS 2013/ 11/ERAF

Rezultāts

Būvdarbi saskaņā ar izmaiņu aktiem slimnīcas ēku un savienojošā koridora renovācija Jūrmalas ielā 2, Liepājā (kadastra Nr. 17000400213010)  projektā „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” Psihiatriskajā klīnikā, paaugstinot veselības pakalpojumu kvalitāti un  izmaksu efektivitāti (Nr.3DP/3.1.5.3.1/11IPIA/VEC/ 005)” (45215100-8)

 Piegādātājs: SIA firma  „UPTK”, (42103006052)
Līgums

Līgumcena: 39 101,90 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81. pantu

Lēmums pieņemts: 13/08/2013

05/08/2013
PS 2013/ 10

Rezultāts

Datortīklu sistēmu modernizēšanas tehnoloģiju iegāde (48000000-8)

PiegādātājS: SIA “LIEPĀJAS SKAITĻOŠANAS CENTRS 1”, (42103017713)

Līgumcena: 1 687,00 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81. pantu

Lēmums pieņemts: 26/07/2013

31/07/2013
PS 2013/09

Rezultāts

Reaģentu un palīgpiederumu iegāde (33694000-1)

 PiegādātājI:

SIA DIAMEDICA (40003469042),

Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle 40103246186),

SIA Labochema Latvija (40003925979),

SIA Medilink (40003996045) 

Līgumcena: 19 758,87 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81. pantu 

Lēmums pieņemts: 17/07/2013

19/07/2013
PS 2013/08

Rezultāts

Sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi (90511000-2)

Piegādātājs: SIA „Eko Kurzeme” (42103030389)

Līgumcena: 3 823,82 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81. pantu 

Lēmums pieņemts: 01/07/2013

06/06/2013
PS 2013/06 

 

Rezultāts

Degvielas iegāde  (09134200-9, 09132000-3)

Piegādātājs: SIA „Statoil Fuel&Retail Latvia”  (40003064094)

Līgumcena: 12 706,60 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81. pantu 

Sarunu procedūra

Lēmums pieņemts: 17/05/2013

23/05/2013
PS 2013/01

Rezultāts

Datortomogrāfa piegāde ar ieskaitu un tehniskās apkopes veikšana garantijas laikā (33100000-1, 50420000-5)

Piegādātājs: SIA DIGITEKS (40003521136)

Līgumcena: 135 000,00 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Atklāts konkurss

Lēmums pieņemts: 17/05/2013

03/04/2013      PS 2013/04/ERAF

 

Rezultāts

„Papildu būvdarbi saskaņā ar 24.08.2012. publisko būvdarbu līgumu Nr. 2-20.1/PS  2012/ERAF „Slimnīcu ēku un savienojošā koridora renovācija projektā „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Piejūras slimnīca’’ Psihiatriskajā klīnikā, paaugstinot veselības pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti (Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11IPIA/VEC/005),”’’ identifikācijas Nr. PS 2013/04/ERAF

 

PIEGĀDĀTĀJS: SIA firma „UPTK”(42103006052)

LĪGUMCENA: LVL 38 178.41 

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81 pantu

Lēmums pieņemts: 25/03/2013

27/03/2013
PS 2013/ 03/ERAF

Rezultāts

„Būvdarbi saskaņā ar izmaiņu projektu SLIMNĪCAS ĒKU UN SAVIENOJOŠĀ KORIDORA RENOVĀCIJA (17000400213010, 17000400213011, 17000400213030, 17000400213015) Jūrmalas ielā 2, Liepājā (kadastra Nr. 17000400213011), projektā „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” Psihiatriskajā klīnikā, paaugstinot veselības pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāt (Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11IPIA/VEC/005)”” (45000000-7)


Piegādātājs (-ji): SIA firma ''UPTK'' (42103006052)

Līgumcena: 42 460,82 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Lēmums pieņemts: 21/03/2013

22/03/2013

PS 2012/13

 Rezultāts

 „Medikamentu piegāde 2013. gadā”

(33600000-6)

Piegādātājs (-ji):

SIA „UNIFARMA”(40003472521),

SIA „ELPIS” (40103114438),

AS „RECIPE PLUS” (40003234547),

SIA „TAMRO” (40003133428),

SIA „VESELĪBA PLUSS”  (45402002261),

SIA „B. BRAUN MEDICAL” (40003277955),

SIA „MAGNUM MEDICAL”  (40003060393),

SIA „SAULES APTIEKA” (40003373494)

Līgumcena: 77 366,54 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Atklāts konkurss

Lēmums pieņemts: 18/03/2013

04/03/2013
PS 2013/02

 Rezultāts

Daļēja noliktavas - gaiteņa rekonstrukcija kadastra Nr. 17000400213015 un elektroģeneratoru ēkas nojaukšana kadastra Nr. 17000400213028

(45210000-2, 45110000-1)

PIEGĀDĀTĀJS: SIA firma „UPTK” (42103006052)

Līgumcena: LVL 70 063,43

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8(prim) pantu

 

Lēmums pieņemts: 25/02/2013

15/02/2013
PS 2012/11

 Rezultāts

Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšana (98310000-9)

PIEGĀDĀTĀJS: SIA „Parella”, (42103024842)

Līgumcena: 48 279,00 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Atklāts konkurss

Lēmums pieņemts: 08/02/2013

16/01/2013
PS 2012/12

 Rezultāts

Pacientu ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (55500000-5)

PIEGĀDĀTĀJS:SIA "SAKTA"(42103001407)
Līgumcena:
161 017,50 LVL

 VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729

Lēmums pieņemts: 11/01/2013

17/12/2012
PS2012/10/ERAF

 Rezultāts

 Jumta seguma nomaiņa ēkām kadastra  Nr. 17000400213030, Nr. 17000400213009, 17000400213015 projektā „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” Psihiatriskajā klīnikā, paaugstinot veselības pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti (Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11IPIA/VEC/005) (45261000-4)


PiegĀdātĀjs:

SIA firma  „UPTK” (42103006052)


Līgumcena: 35 375,78 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Lēmums pieņemts:
10/12/2012

15/08/2012
PS 2012/9

 Rezultāts

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „ Daļēja noliktavas - gaiteņa rekonstrukcija kadastra Nr. 17000400213015 un elektroģeneratoru ēkas nojaukšana kadastra Nr. 17000400213028” (71320000-7)

Piegādātājs:

SIA "V projekts" (42102010421)

 

Līgumcena: 1 870,00 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Lēmums pieņemts:
01/08/2012

14/08/2012
PS 2012/7/ERAF

 Rezultāts

Slimnīcu ēku un savienojošā koridora renovācija projektā „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” Psihiatriskajā klīnikā, paaugstinot veselības pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti (Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11IPIA/VEC/005)” (45215100-8)


Piegādātājs: SIA „UPTK” (42103006052)

 

Līgumcena: 999 849,63 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Atklāts konkurss

 

Lēmums pieņemts:
09/08/2012

01/08/2012
PS 2012/8

 Rezultāts

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Ēdināšanas bloka rekonstrukcija ēkā kadastra Nr. 17000400213031” (71320000-7)

Piegādātājs:

SIA „OZOLA&BULA”, arhitektu birojs (40003384943)

Līgumcena: 4 800,00 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Lēmums pieņemts:
25/07/2012

06/07/2012
PS 2012/6 ERAF

 Rezultāts

Slimnīcu ēku un savienojošā koridora renovācijas būvuzraudzība projektā „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” Psihiatriskajā klīnikā, paaugstinot veselības pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti (Nr. 3DP/3.1.5.3.1/11IPIA/VEC/005)" (71247000-1)


Piegādātājs:  Rihards Dzenis
Līgumcena: 10 000,00 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Lēmums pieņemts:
15/06/2012

18/06/2012
PS 2012/5

 Rezultāts

Reaģentu un palīgpiederumu iegāde  (33694000-1)

Piegādātājs (-ji):

SIA „DIAMEDICA” (40003469042),

Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle (40103246186),

SIA „DS Tehnoloģijas” (40003502915)

Līgumcena: 17 225,79 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Lēmums pieņemts:
12/06/2012

20/04/2012
PS 2012/4

 Rezultāts

Sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi  (90511000-2)

PIEGĀDĀTĀJS:


SIA “EKO KURZEME”

(42103030389)Līgumcena: 2 499,20 LVL

VSIA "Piejūras slimnīca" (40003343729)

Lēmums pieņemts:
04/04/2012

Aicinām ziedot!
"CERĪBA" - atklātais sabiedriskais pretvēža fonds


 


<< Oktobris 2020 >>
POTCPSSv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031